Länkar:

 

(The Association of Certified Fraud Examiners)

 

(Project Management Institute)

 

www.saccny.com  (Swedish-American Chamber of Commerce)

 

 

Brosis Consulting startades 2007 av Louise Dahlbom Cleary och Mikael Dahlbom. Affärsidén är att erbjuda ekonomiska konsulttjänster såsom internrevision, bokföring och redovisning.

 

 

 

 

 

louise@brosis.se                               0706-699 940

 

Har arbetat inom redovisning/ekonomi sedan 1987 både i Europa och USA. CFE (Certified Fraud Examiner), 2005, först i Sverige. Suttit i Rädda Barnens styrelse sedan 2009, tidigare som ordförande och för närvarande som revisor. Diverse utbildningar inom språk och ekonomi, dels i Sverige och dels i USA.

CV Engelska Hämta CV-Louise Cleary (English).docx (46,8 kB)   CV Svenska Hämta CV-ekonomi.docx (42,4 kB)

www.linkedIn.com

 

 

 

 

 

 

                              mikael@brosis.se                       0705-851 876

 

 Civilekonom. Fil.kand. Arbetat som egen företagare inom tryckeribranschen sedan 1988 (Dahlbom Grafiska AB). Produktions- och ekonomiansvarig på Gothia Offset AB på konsultbasis sedan 2008. Bokförings- och redovisningsuppdrag parallellt sedan 2007.